De achtergrond van coaching

Gevoel staat in de weg?

Met je gevoel en je gedachten zit j in een vicieuze cirkel en het wordt tijd dat er een goede, blijvende uitweg komt. Tijd dat gevoelens van onrust, schuld, schaamte of angst worden benut en aangepakt. Ze staan je in de weg.

Samen gaan we op zoek naar de oorzaken van je onrust, ontevredenheid of somberheid. Het is de bedoeling dat je inzicht krijgt in je oorspronkelijke gevoelens en overtuigingen in relatie tot je overlevingsmechanisme.

Methodiek vanuit de ontwikkelingspychologie

Het uitgangspunt is dat de ervaringen in de eerste zeven levensjaren van een mens het gedrag van een volwassene bepalen. Het kind wordt verzorgd door een volwassene (meestal de moeder en vader).

In deze afhankelijkheid neemt het alle indrukken en sferen van thuis op. Warmte en liefde geven een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Het kind zoekt naar een manier om die geborgenheid te krijgen. De manier waarop wordt de programmering voor de rest van het leven.

Als het kind de noodzakelijke zekerheid niet krijgt, is het genoodzaakt die behoefte af te sluiten en vervanging te zoeken. Gedragpatronen, aanpassingen die maken dat het kind wel krijgt wat ze nodig heeft om te overleven. Overmatig lief zijn, overdreven zorgzaam, stil, stoer of juist extra stout.  Het kind kan zichzelf niet meer zijn; het splitst zich.

Door kennis te maken met deze patronen, krijg je helderheid (ah, dus daarom doe ik dat zo) en kan   hereniging met verloren (gevoels) delen. Je wordt de nieuwe regisseur van je leven.