Hoe werkt een coachtraject?

Het verloop van een traject

Een coachtraject begint altijd met een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek, face-to-face of via de telefoon. Ervaar je de klik?

Mijn werkwijze

Tijdens de intake stel ik kritische, open en vriendelijke vragen. Waarbij jij jouw eigen grens bepaalt. Je wordt nooit gedwongen om direct de diepte in te springen maar je ervaart wel een zachte landing. Je voelt of je ons contact prettig vindt. En dan kunnen we met elkaar aan de slag.

Of niet, en in dat geval verwijs ik je graag naar een van de partners van Bureau Oranje. 

Vertrouwenwekkend

Coaching vraagt om zorgvuldigheid. Interesse, openheid, vertrouwen. Het creëren van een veilige omgeving. Zodat de oppervlakte losgelaten kan worden en we samen de diepte in kunnen. Want jezelf ontwikkelen, begint bij stilstaan. Reflectie, spiegeling. Om zo te kunnen beslissen welke kant je op gaat. Het is tenslotte jouw leven, werk en energie. 

Coachvraag en doelen 

Daarnaast dient de intake ervoor om de coachvraag te verkennen. Ook zal besproken worden wat je uit het coachtraject wilt halen en worden doelen opgesteld. Vervolgens wordt de weg van de huidige naar de ideale situatie bepaald. Daarbij kun je denken aan vragen als: waar heb je last van,  wat heb je nodig? Waar stagneer je op en wanneer ervaar je spanning? Waar ken je dat van?

Tijdens het coachtraject werk je  aan je eigen doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en huiswerkopdrachten. In overleg is het tevens mogelijk om een test af te nemen. Er vindt in principe geen verslaglegging plaats, ook niet naar de opdrachtgever. De gesprekken zijn 100% vertrouwelijk. Uiteraard staat het je vrij om aantekeningen te maken. Graag zelfs, want vaak beklijft het geleerde dan beter. 

Een coachgeprek

 

En als we dan met elkaar in zee gaan, hoe ziet een coachsessie er dan uit?

Vaak start het gesprek met het evalueren van de afgelopen weken. Zijn er belangrijke dingen gebeurd die te maken hebben met jouw coachvraag? Hoe ging je daar mee om? Merk je al vooruitgang op?

Indien huiswerk is opgegeven wordt dit besproken wat vaak gepaard gaat met reflectie. Tijdens het gesprek wordt er aan een opdracht gewerkt die inzichten geeft of helpt bij het krijgen van nieuwe vaardigheden. Meestal krijg je een praktische opdracht mee naar huis zodat je ook buiten de gesprekken om bezig bent met je coachvraag, waardoor je meer uit het coachtraject zult halen.

Een coachsessie duurt doorgaans  1,5 uur en de locatie is flexibel. Omdat we niet over een eigen kantoor beschikken, vinden sessies op diverse plaatsen plaats. Dit kan bijvoorbeeld ook een wandelcoaching buiten zijn. Het gesprek vindt dan buiten in de natuur plaats wat stimulerend kan werken om helder na te denken.

De evaluatie

In het laatste gesprek kijken we terug op het coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Waar sta je nu en hoe voel je je? Zijn er nog vervolgstappen nodig? Wat vond je van je coach? En hoe zorg je nu dat je dit effect vasthoudt?